Montering af solvarmepaneler

Solpaneler med vakuum-solrør er ubetinget den type solfanger, der giver det største udbytte målt over en periode. Det hænger sammen med, at solen ikke behøver ramme præcist på panelet, før opsamlingen af varme begynder.

 

De såkaldte flade solvarmepaneler kan præstere et større varmeudtag end vakuum-solrør i den begrænsede periode solen står helt perfekt i forhold til panelet – og det er ikke mange minutter i løbet af en dag.

Solen står som bekendt lavere på himmelen om vinteren. Derfor er den optimale vinkel og retning for montage således:

Sommer: Stik syd og en hældning på 50 – 60 grader.
Vinter: Stik syd og en hældning på 70 – 80 grader.

Stik syd er der, hvor solen er kl. 12.00, når der er korrigeret for sommertid.

Om sommeren skal hældningen på solpanelet nogenlunde svare til den breddegrad, man bor på. Om vinteren kan man med fordel hæve hældningen yderligere 20 grader for at øge udbyttet.

Breddegrader:
Nordjylland: 57
Nordsjælland: 56
Sønderjylland: 55

A. Monter så vidt muligt solvarmepanelerne som beskrevet ovenfor. Normalt vil et solpanel følge hældningen på husets tag – og det er også fint. Solrør er mindre kritiske med hensyn til vinkel og retning end andre typer solpaneler.

B. Hvis du monterer et system med flere solvarmepaneler for at få varme til opvarmning af huset – eller bare vil udnytte solen mere i vinterperioden – vil du sandsynligvis opleve, at solvarmepanelerne “koger over”, fordi de ikke kan komme af med varmen. Det er i sig selv ikke farligt eller ødelæggende (Pas på plastik-tagrender af dårlig kvalitet) – men spild af vand. Der er flere løsninger på problemet.

  1. Udnyt overskudsvarmen til gulvvarme, vaskemaskine, opvaskemaskine, pool/bassin.
  2. Hvis muligt – øg elevationen på panelerne således, at de bliver mindre effektive om sommeren og mere effektive om vinteren.
  3. Monter solvarmepanelerne et sted, hvor der er mulighed for at lave et udhæng. Udhænget betyder, at når solen står højest på himmelen om sommeren, vil udhænget skygge delvist, hvorimod solen vil skinne fuldt ud på panelet om vinteren, hvor solen er lavere.
  4. Afmonter nogle af solrørene. Hvert solrør er en lille “dybkoger”, så hvis du fjerner nogen under en meget varm sommerperiode, vil det naturligvis reducere produktionen af varmt vand.
  5. En kombination af ovenstående.

“Dansk Solcelle & Dansk Solvarme drives af folk, der tror på, at tilfredse kunder er den bedste reklame og hurtigste vej til succes.”